Dataskyddspolicy

Nerds of Sweden respekterar och skyddar allas personuppgifter och personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning.

Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än som behövs samt att uppgifterna inte lagras längre än de behövs eller för att annan lagstiftning kräver det. Vi skyddar alla uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, vilket innebär att vi använder ändamålsenlig säkerhetsteknik för att skydda personlig information.

Denna policy gäller alla, oavsett vems personuppgifter vi behandlar och oavsett i vilket sammanhang det gäller.