NELLY’S FOOD ETC

Nelly’s food etc Re-design och omstrukturering Den här kunden behövde hjälp med en re-design och omstrukturering av en fungerande och färdig hemsida. Med hjälp av designskisser och wireframes hittade vi visuella och strukturella förändringar som hjälpte kunden nå ut med sitt budskap på ett tydligare och mer användarvänligt sätt. Resultatet blev en lättnavigerad hemsida där fokus hamnade på Nellys smakrika menyer och mysiga stämning.