Te Crea Care

Te Crea Care är specialiserade inom uthyrning och bemanning av sjuksköterskor, socionomer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt övrig personal inom vård och omsorg. De behövde en hemsida som kunde spegla deras värdegrund och vara en fungerade portal för såväl arbetssökande som kunder. Hemsidan krävde en koppling till inte mindre än två externa tjänster; en platsdatabank och en konsultportal. Båda implementerades sömlöst så den nya sidan nu fungerar som en länk mellan vårdspecialister och rätt arbetsgivare.

Besök hemsidan