Du visar för närvarande Shopping online större än någonsin

Shopping online större än någonsin

Mycket har hänt sedan 1994 när historiens första onlineköp skedde. 2020 beräknades global e-handel omsätta 4.2 triljoner dollar, tre gånger högre än 2014. Bl.a. teknikens utveckling och digitaliserade konsumentvanor ligger bakom tillväxten. Även onlinehandelns kostnadseffektivitet jämfört med traditionell handel är en bidragande faktor.

Sedan den globala pandemins start har e-handel ökat så markant att experter förutspår att människors shoppingbeteende är förändrat för alltid.

”COVID-19 har accelererat övergången till en mer digitaliserad värld. Ändringarna som sker nu kommer ha en varaktig effekt på världsekonomin när saker börjar återgå till det normala”
– Mukhisa Kituyi, f.d. generalsekreterare av FN:s konferens om handel och utveckling.

Experter förutspår att e-handeln kommer spela en kritisk roll i ekonomins återhämtning efter pandemins slut och att den kommer fortsätta blomstra i ett allt mer digitalt samhälle där mer och mer görs hemifrån.

Allt eftersom arbete hemifrån och tekniska möjligheter, mobilanpassning och nya livsstilar fortsätter utvecklas är det omöjligt att ignorera e-handel av allt fler kategorier så som mat, kläder, teknik osv. Pandemin var bara ännu en accelererande faktor i ett globalt fenomen. E-handel är en resurs som gynnar många företag och underlättar vardagen.