Lambertsson Online

Lambertsson Online är en omfattande app-tjänst som vi utvecklade för Lambertssons kunder. Genom appen kan kunderna kan hämta intyg, planera och följa upp sina projekt via en webbportal eller direkt i mobilen. Utveckligen började med en ingående funktionsanalys och planering. Appen har testats först internt och sedan av Lambertssons kunder och är fortfarande under långsiktig utveckling.  Målet är att erbjuda totala och transparenta översikter på maskinerna, från beställning till retur, för att underlätta all kundadministration.