Swerock

Vi har, i väldigt nära samarbete med kunden, utvecklad en app för Swerocks kunder. I nuläget används den för hantering och administration av leveranser och upphämtningar av byggavfall. Den underlättar för både Swerocks interna administration men gör det också mycket enklare, snabbare och tydligare för deras kunder, som genom appen kan planera utställning och tömning av containrar samt beställa hämtning av byggsäckar.

Appen har ett stort antal funktioner och kraven på användarvänlighet var väldigt höga, eftersom den främst utvecklades för att användas av kunder. För det här projektet behövde vi göra en djupgående analys av nödvändiga funktioner och användarvänlighet för att hitta en lösning som var enkel för både administratörer och användare.

Idag är den endast tillgänglig för Swerocks skånska kunder, men i framtiden kommer den bli tillgänglig nationellt. Arbetet med appens andra fas fortsätter!