Vi erbjuder två olika uthyrningar; Projektuthyrning och Uthyrning på plats. Efter avslutat uppdrag gällande båda avtalen är det naturligt att kunden behöver hjälp gällande den utveckling vi bistått med. Ibland inkommer akuta ärenden, och vi hjälper förstås gärna alla med detta, men det är av yttersta vikt att vi håller oss till ordnade former. Därför vill vi informera både nya och gamla kunder om den struktur och de val som gäller. Se nedan. 

Projektuthyrning
Vid projektuthyrning är konsult hos kunden på en projektbasis som tar stopp vid projektets avslut.  

Notis om projektuthyrning
Vid uthyrning på projektbasis, efter att konsult har levererat en webbplats eller annan produkt och den ligger på webbhotellet så rekommenderar vi kunden att överväga ett serviceavtal hos Nerds of Sweden. Utvecklingslösningar och kod är ett levande och föränderligt medium som påverkas av utomstående omständigheter som uppdateringar, säkerhetsbrott, virus, etc. Det finns alltså risk för att utomstående faktorer kan påverka eller skada en levererad produkt efter lansering om rätt underhåll inte sker. Kunden måste ha i åtanke att utan serviceavtal så hamnar ansvaret för uppdatering och drift av sidan hos kunden.    

Serviceavtal
Vid detta avtal har man förtur vid uppkomna ärenden.   

Enskilda händelser/ärenden
Vid löpande enskilda ärenden tar vi 1095:-/h. Minimum vid enskilda ärenden är fakturering på 1h oberoende av tidsåtgång och vi sätter själva prioritering på ärendet.  Alla ärenden som kommer in utanför avtalat arbete debiteras löpande. Ansvaret att fråga efter pris för tilläggstjänster ligger hos kunden. 

Akuta ärenden 
Vid akuta ärenden där kund förväntar sig omedelbar ärendehantering tar vi 2000:-/h.

Kontaktpersoner
Operativ chef på Nerds of Sweden är Elvira Nörklit (tel: 0704849992), Elvira kan besvara era frågor och se till att ni får rätt hjälp vid frågor rörande försäljning och avtal. Vi finns på plats under kontorstid.  

Kontorstider
Nerds of Sweden har öppet måndag-fredag, 08:00-17:00. 

Aktuella avtal
För er som redan har avtal med oss gäller aktuellt underlag, men ovan kan vara något som kompletterar och passar för framtiden. För er som vi ej arbetar aktivt med längre är detta i synnerhet viktigt att ta ställning till.